Τα μέλη του νέου ΔΣ του «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» έγινε την Παρασκευή 29/11/2019 στην Τρίπολη.

Ομόφωνα εξελέγησαν τα μέλη που θα απαρτίζουν το νέο ΔΣ της εταιρίας και αυτά είναι οι:

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής…

Σκαντζός Μανώλης
Καμπισιούλης Παναγιώτης
Μαντάς Παναγιώτης
Κούλης Ευστάθιος
Χρονόπουλος Χαράλαμπος
Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα θα γίνει την Δευτέρα στις 14.00.

Στο προηγούμενο Δ.Σ. συμμετείχαν οι Πέτρος Τατούλης, Σαλάκος Βασίλης, Παυλοπούλου Ελένη, Μπάλος Μαρίνος και Κανελλόπουλος Αλέκος.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος

Σχετικά Δημοσιεύσεις