Τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το τουριστικό προϊόν των Ελληνικών Περιφερειών στο πλαίσιο της στρατηγικής του τουρισμού της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) ήταν το αντικείμενο τεχνικής συνάντησης εργασίας στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017.

 

Στην τεχνική συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι Αντιπεριφερειάρχες κα Κωνσταντίνα Νικολάκου και κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος, και στελέχη της Περιφέρειας, εκπρόσωποι των Περιφερειών Ηπείρου και Κρήτης, ο υπεύθυνος για τον Πυλώνα του Τουρισμού κ. Σπύρος Παρθένης – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής του Υπ. Τουρισμού και η εμπειρογνώμονας της DG Regio κα Cinzia Da Marzo, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων των κρατών που συμμετέχουν στην στρατηγική και την τελική της διαμόρφωση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη Μακροπεριφέρεια και διατυπώθηκαν οι απόψεις των αντιπροσωπειών των ελληνικών Περιφερειών, με στόχο την τελική διαμόρφωση προτάσεων που θα συγκροτήσουν τη στρατηγική του τουρισμού στην Αδριατική και το Ιόνιο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στη Μακροπεριφέρεια και έχει ήδη καταθέσει προτάσεις, τόσο για τον τουρισμό, όσο και για τους άλλους πυλώνες της στρατηγικής, που είναι η γαλάζια ανάπτυξη, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις