Την υλοποίηση νέων έργων σε Μεγαλόπολη και Νότια Κυνουρία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τις συμβάσεις υλοποίησης των έργων «Μετατόπιση οριζοντιογραφίας και αποκατάσταση βυθίσματος στην Επ. Οδό Γούπατα – Άκοβος» στο Δήμο Μεγαλόπολης και «Συντήρηση επαρχιακής οδού Λεωνιδίου – Βασκίνας και δρόμων που συμβάλλουν σε αυτήν» στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας υπέγραψε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις