Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου ο Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Δεν υπάρχουν σχόλια

O Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες στις 27 Μαρτίου. 

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής σε συνέχεια της Δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μετά τη σύνοδο κορυφής της Μάλτας στις 3 Φεβρουαρίου 2017. Επίσης, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τη διάθεση εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί μετά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων του μηχανισμού του Δουβλίνου και της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, τα κοινά κριτήρια παροχής διεθνούς προστασίας, και την επανεγκατάσταση. Ο κ. Αβραμόπουλος θα παρουσιάσει στους Υπουργούς τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιστροφών, καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις επιστροφές.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, θα συζητηθεί η νομοθετική πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS) και του Σύστηματος Εισόδου-Εξόδου (EES). Τέλος, θα συζητηθεί και η πρόοδος σε ό,τι αφορά το Δίκτυο Ενημέρωσης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN).

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις