Τι πρέπει να ξέρετε για τις αποδείξεις και το αφορολόγητο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αγορές από σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, καύσιμα, αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, λογιστές, ψυχολόγους, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης βρίσκονται στη λίστα που συντάσσεται από το ΥΠΟΙΚ με τις δαπάνες που θα πρέπει να εμφανίζουν οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ από την 1-1-2017.

 

α) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

β) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 ευρώ με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να δικαιούται την έκπτωση φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ.

γ) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.001 έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.800-2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των δαπανών που πρέπει να εξοφληθούν με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.

δ) Για τους φορολογούμενους που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας ίσης, κατά περίπτωση, με τα παραπάνω ποσοστά. Δηλαδή οι φορολογούμενοι αυτοί θα αρκεί να καλύπτουν με μετρητά τα απαιτούμενα ποσά δαπανών.

ε) Σε κάθε περίπτωση που δεν θα καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπάνης τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%. στ) Επίσης, από την 1η-1-2017 τα ποσά των ιατρικών δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις