Το Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» από το Υπουργείο Παιδείας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 168631/Δ1/11-10-2016 Υ.Α., η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3414 Β’/24-10-2016),το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα,  ενημερώνει ότι στη Β’ φάση, το πρόγραμμα σίτισης θα υλοποιηθεί, εντός διδακτικού ωραρίου, για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Καβάλας και Τρικκαίων.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2Ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 156 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17
5Ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 216 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17
7Ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 80 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17
1Ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 120 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17
2Ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 117 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17
Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 202 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17
Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 149 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17
Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 95 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17
1Ο ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 48 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 182 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2016
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 72 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 52 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 113 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 163 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 87 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38 ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89 ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17
4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ 36 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017
6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 69 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/16
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΣ 9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 24 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 59 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ 9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/16
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 57 ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 36 ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα ενιαίου τύπου ολοήμερα Δ. Σχ. με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω τροποποιείται ως ακολούθως:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΩ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00- 08.10 10′ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:30 80′ 1η διδακτική περίοδος
09:30 – 9:50 20′ Διάλειμμα
9:50 – 11:10 80′ 2η διδακτική περίοδος
11:10- 11:25 15′ Διάλειμμα
11:25 – 12:05 40′ 5η διδακτική ώρα
12:05-12:10 5 Διάλειμμα
12:10 – 12:50 40′ 6η διδακτική ώρα
12.50- 13:15 25′ Σίτιση

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, θα αποφασίσουν την τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, η οποία στη συνέχεια θα τεθεί υπόψη των οικείων Σχολικών Συμβούλων της, ώστε αυτοί να δώσουν την τελική έγκριση, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές. Το  σχολείο  αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου  είδους δράσεων,  λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Β’ φάσης του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα » ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2016, αφορά σε 26 Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Τρικκαίων και Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (επισυνάπτεται υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης).

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και ειδικότερα μέχρι και τη 14η Ιουνίου 2017, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.
Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών. Το μενού του Προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του μενού των σχολικών γευμάτων και θα παρακαλούσαμε για την ακριβή ενημέρωση του αριθμού των μαθητών καθώς και την αναλυτική και αριθμητική αναφορά των αλλεργιών και δυσανεξιών αυτών.
Το μενού της Δευτέρας 19ης Δεκεμβρίου 2016, είναι αυτό που περιγράφεται στην πρώτη εβδομάδα του προγράμματος την ημέρα Δευτέρα.

Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί ώστε να καταναλώνονται στο χρόνο σίτισης στο σχολείο (12:50μμ-13:15μμ). Τα γεύματα μοιράζονται στην αίθουσα ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης. Κατανάλωση μετά από αυτόν το χρόνο μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των γευμάτων. Εφ’ όσον οι γονείς επιθυμούν να παραλάβουν τα γεύματα με ασφάλεια στο σπίτι, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα (μέχρι τις 14:50). Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

Τέλος, σημαντική είναι η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κατά το σερβίρισμα και την κατανάλωση των σχολικών γευμάτων, με πρώτο το πολύ καλό πλύσιμο των χεριών.

Οι υπεύθυνοι παραλαβής πρέπει να ελέγχουν την ορθή τήρηση των θερμοκρασιών κατά την παραλαβή (ζεστά γεύματα θερμοκρασία μεγαλύτερη από 63 βαθμούς Κελσίου και κρύα σε θερμοκρασία μικρότερη από 4 βαθμούς Κελσίου).

Ολη η εγκυκλιος εδω

 

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις