Το 88% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποίησε υπολογιστή το 2015 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια

To 88,35% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποίησε εφέτος ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και φορητών υπολογιστών, συσκευών μικρού μεγέθους (PDA) και έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, 20.519 επιχειρήσεις σε σύνολο 23.225 χρησιμοποίησαν το 2015 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Από τις επιχειρήσεις που έκαναν χρήση Η/Υ, οι 14.067 (ποσοστό 60,57%) είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο (website), ενώ από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH- τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi κ.λπ.).

Σε σύνολο 801.992 απασχολουμένων, οι 355.367 (ποσοστό 44,31%) κάνουν χρήση Η/Υ στην εργασία τους και οι 307.555 (ποσοστό 38,35%) έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις