Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-16

Δεν υπάρχουν σχόλια

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-16

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σχετικές πληροφορίες σχετικό με το Πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες: Δούβαλης Παναγιώτης Τηλ. 2791360232

Εκ του Δήμου

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις