Χρηματοδότηση σχολείων της Αρκαδίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Α., Παναγιώτη Κουρουμπλή, κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Στους δήμους της Αρκαδίας τα ποσά είναι:

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 31.330,00
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 33.950,00
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 28.760,00
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 18.160,00
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 155.960,00

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις