Ό νέος Γενικὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Ἀδαμάντιος Μητρόπουλος στὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ἐπεσκέφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του ὁ νέος  Γενικὸς  Ἀστυνομικὸς  Διευθυντὴς Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ.  Ἀδαμάντιος Μητρόπουλος, προκειμένου νὰ ζητήσει τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῆ  ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη μέ τιμήν  τόν κ. Διευθυντήν  καί τοῦ εὐχήθηκε τὰ δέοντα καὶ τὸν διαβεβαίωσε ὅτι θὰ τὸν συνοδεύει πάντοτε ἡ προσευχὴ του καί ἀπηύθηνε εὐλογίες καί εὐχαριστίες πρός τὸ Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας διὰ τὴν προσφοράν  του στὴν κοινωνία.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις