Ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων ἑορτάζεται λαμπρά ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία στό ὄμορφο καί γραφικό Λεωνίδιο τῆς Κυνουρίας. (pics)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ἡ μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων ἑορτάζεται λαμπρά ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία στό ὄμορφο καί γραφικό Λεωνίδιο τῆς Κυνουρίας.

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες λαμβάνουν χώρα τήν 20η καί 21η Νοεμβρίου, ἔχουν πανηγυρικό χαρακτῆρα.
Οἱ χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν γύρω Νομῶν κατακλύζουν τούς ἱερούς Ναούς καί τιμοῦν τήν ἀειπάρθενο καί Θεοτόκο Μαρία, τήν Παναγία τήν Ἕλωνα, τήν Παναγία μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ αἰτία τῆς σωτηρίας μας καί μᾶς σκεπάζει κάτω ἀπό τίς ἀέναες προσευχές της στόν Υἱό της καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό.
Ἔτσι καί φέτος στό Λεωνίδιο, στό κέντρο τῆς Τσακωνιᾶς, Κλῆρος, Ἄρχοντες καί Λαός συμμετεῖχε στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πού ἔγινε μέ κέντρο τό ἱερό Μετόχι τῆς Παναγίας τῆς Ἕλωνας, ἐντός τοῦ Λεωνιδίου.
Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς, Παρασκευή 20η Νοεμβρίου 2015 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί οἱ προσκεκλημένοι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς Σεβ. Μητροπολίτες Ἄρτης κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί Κηφισίας κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ὑποδέχθηκαν στήν εἴσοδο τοῦ Λεωνιδίου τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἕλωνας.
Ἡ θαυματουργός Εἰκόνα ἐν πομπῇ μεταφέρθηκε στό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τήν Παναγία μας καί ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά θείου κηρύγματος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σαββάτο 21 Νοεμβρίου 2015, θά τελεσθεῖ πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἕλωνας θά λιτανευθεῖ στούς δρόμους τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου.
Γιά μία ἀκόμα φορά ἡ Ἱερά Μονή θά διαθέσει τό ἀντίστοιχο χρηματικό ποσό, πού ἀναλογοῦσε στήν καθιερωμένη ἑόρτια τράπεζα, σέ ὑποτροφίες πρός τούς ἀριστούχους μαθητές τοῦ Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου καί τοῦ ΕΠΑΛ Λεωνιδίου.
Εὐχόμαστε ἡ Παναγία ἡ Ἕλωνα νά σκέπει καί νά φωτίζει πάντας.

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἶναι μία ἀπό τίς πιό σημαντικές ἑορτές πρός τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Σέ ὅλο τόν κόσμο οἱ Ὀρθόδοξοι ἑορτάζουν μέ σεβασμό καί λαμπρότητα τήν ἑορτή αὐτή. Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων καθιερώθηκε γύρω στόν 6ο αἰῶνα στά Ἱεροσόλυμα κατά τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κάνει λόγο στίς ἔγγραφες παρακαταθῆκες του γιά τήν ἑορτή αὐτή. Στήν καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τήν Κωνσταντινούπολη, ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων καθιερώνεται γύρω στά τέλη τοῦ ζ΄ ἤ τίς ἀρχές του η΄ αἰῶνα. Τό γεγονός τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας μας στόν Ναό τοῦ Θεοῦ, σέ πολύ μικρή ἡλικία μας δίνει τήν δυνατότητα μέχρι τήν σήμερον νά ἐνθυμούμεθα καί νά ἑορτάζουμε τό μεγάλο αὐτό γεγονός.
Βεβαίως, δέν ὑπάρχουν πολλές μαρτυρίες γιά τό γεγονός αὐτό. Πληροφορίες ἀντλοῦμε μόνο ἀπό τήν ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία διέσωσε ἱκανό ἀριθμό γεγονότων. Ἡ Παράδοση αὐτή δέν παύει νά εἶναι ὅπως γνωρίζουμε, ἰσόκυρη μέ τήν Ἁγία Γραφή.
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν ἱερά Παράδοση, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, γονεῖς τῆς Θεοτόκου, ἦταν ἄνθρωποι εὐσεβεῖς καί δίκαιοι. Ἀνῆκαν στή μερίδα τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν Ἰουδαίων. Οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου ζοῦσαν μέ τήν προσδοκία τῆς τεκνογονίας, ὅμως δυστυχῶς, ἦταν ἄτεκνοι. Γιά εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια ἐπιχειροῦσαν νά τεκνοποιήσουν χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἡ ντροπή πού ἔνοιωθαν λόγω τῆς ἀτεκνίας καί ἡ κατάσταση τῆς μοναξιᾶς δημιουργοῦσαν στήν ψυχή τους λύπη. Ὅμως, δέν ἔχασαν τήν πίστη τους στόν Θεό οὔτε γιά μιά στιγμή. Εἶχαν τήν πεποίθηση πώς ὁ Θεός, μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία πού ἔκαναν, θά ἄκουγε τίς ἱκεσίες τους καί θά τούς ἐλεοῦσε, δίνοντας αὐτή τήν χαρά τῆς τεκνογονίας.
Ὤ τοῦ θαύματος! Ὁ Θεός εἰσάκουει τίς προσευχές τους. Ἄγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στήν ἁγία Ἄννα καί τῆς ἀναγγέλλει τό εὐχάριστο γεγονός, ὅτι θά γίνει μητέρα. Τό ζευγάρι, τό ὁποῖο ἦταν σέ μεγάλη ἡλικία, ἀπέκτησε ἐπί τέλους κλήρα. Ἡ εὐσεβής Ἄννα γέννησε ἕνα χαριτωμένο κορίτσι, τό ὁποῖο ὀνομάστηκε Μαρία. Τήν μεγάλη χαρά τους ἐξέφρασαν μέ αἴνους καί εὐχαριστίες καί δοξολογίες στόν πανοικτίρμονα Θεό. Ἤξεραν ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅτι τό νεογέννητο βρέφος ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἀποτέλεσμα προσευχῆς καί γι’ αὐτό τό ἀφιέρωσαν μέ ὅλη τους τήν ψυχή στόν Θεό μέ σκοπό νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Στολισμένη μέ χάριτες, μέ σύνεση καί ὑπακοή, εὐλογημένη ἐκ κοιλίας μητρός, ἡ Μαρία ἀπό βρέφος ἦταν στολισμένη μέ πάμπολλα χαρίσματα. Φάνηκε ἀπό τότε πώς ἦταν ξεχωρισμένη ἀπό τόν Θεό. Ἡ πραότητα, ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή της προκαλοῦσε ἔκπληξη καθημερινά στούς γονεῖς της καί στόν κοινωνικό τους περίγυρο στήν Ναζαρέτ.
Ὅταν ἡ Μαρία ἔγινε τριῶν ἐτῶν, οἱ γονεῖς της πραγματοποίησαν τήν ὑπόσχεσή τους πρός τόν Πανάγαθο Θεό, προσφέροντας ὡς δῶρο τήν ἀγαπημένη τους θυγατέρα. Ἔτσι ὅδευσαν πρός τόν Ναό τοῦ Θεοῦ, ὅπου ἐκεῖ συνάντησαν τόν συγγενῆ τους σεβάσμιο Ἱερέα Ζαχαρία, πατέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄτεκνος ὡς τότε. Ὑπηρετοῦσε μέ φόβο Θεοῦ τό Ἱερό καί προσευχόταν ἀδιάκοπα νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός καί νά ἀποκτήσει καί αὐτός παιδί μέ τήν σύζυγο του Ἐλισάβετ.
Ἡ ἄφιξή τους στόν Ναό γέμισε τήν ψυχή τους μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια. Στόν Ναό δέν ἔμπαινε κανένας ἄλλος, παρά μονάχα ὁ Ἀρχιερέας τοῦ ἔτους, μία φορά τόν χρόνο κατά τήν ἡμέρα τοῦ Ἐξιλασμοῦ γιά νά θυμιάσει, ἀνυπόδητος, ἀσκεπής καί μέ ἕνα λιτό χιτῶνα.
Ὁ Ἱερέας Ζαχαρίας τούς ὑποδέχτηκε σέ κάποια ἀπό τίς μεγάλες πύλες τῆς μεγάλης αὐλῆς. Μέ χαρά ἡ μικρή Μαρία ἀκολούθησε τόν σεβάσμιο Ζαχαρία στόν Ναό τοῦ Κυρίου. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶχε σκεπάσει κάθε φυσική της ἀντίδραση, τήν εἶχε καταστήσει ἤδη πολύτιμο σκεῦος ἐκλογῆς. Ἡ χριστιανική Παράδοση ἀναφέρει πώς ὁ Ζαχαρίας, κατά θεία ἔμπνευση, ὁδήγησε τή Μαρία στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ, εἰσῆλθε γιά νά περάσει τά παιδικά της χρόνια ἀμόλυντη ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία, ὡς πολύτιμος θησαυρός σέ ἀσφαλές θησαυροφυλάκιο! Ἡ ζωή στόν χῶρο ἐκεῖνο δέν ἦταν εὔκολη γιά ἕνα κοινό θνητό. Ὑπῆρχε πυκνό σκοτάδι καί ἡ εἴσοδος ὁποιουδήποτε ἦταν ἀπαγορευμένη, γιά τή χορήγηση τροφῆς. Ὁ χῶρος αὐτός τοῦ Ναοῦ μεταβλήθηκε γιά χάρη της σέ παραδεισένιο περιβάλλον. Οὐράνιο ἄκτιστο φῶς, πού μόνο αὐτή ἔβλεπε, φώτιζε ἄπλετα καί ἐκτυφλωτικά τόν χῶρο πού τήν φιλοξενοῦσε. Ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ βρίσκονταν συνεχῶς κοντά της καί τῆς κρατοῦσαν συντροφιά, κουβαλώντας παραλλήλως μυστική οὐράνια τροφή.
Ἡ Παράδοση λέγει ὅτι αὐτό κράτησε δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια, μέχρι τήν ἡλικία τῶν δεκαπέντε χρόνων της. Τότε ὁ Ζαχαρίας μαζί μέ ἄλλους σεβάσμιους καί εὐλαβεῖς Ἱερεῖς ἀποφάσισαν νά βγάλουν τή Μαρία ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί νά τήν ὁδηγήσουν στόν κόσμο. Γιά προστασία τήν ἀρραβώνιασαν μέ τόν εὐσεβῆ καί μεστό ἡλικίας Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ τήν Παράδοση, διατελοῦσε σέ χηρεία καί εἶχε τήν προστασία τῶν παιδιῶν του ἀπό τήν πρώτη γυναῖκα του. Ἐγκαταστάθηκαν στήν ὄμορφη καί ἥσυχη κώμη Ναζαρέτ, ὅπου ἐκεῖ λίγο καιρό ἀργότερα ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός της.

+ Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας
unnamed (24)unnamed (33)unnamed (26)unnamed (38)unnamed (47)unnamed (49)unnamed (30)unnamed (35)unnamed (7)unnamed (1)unnamed (2)unnamed (12)unnamed (15)unnamed (20)unnamed (13)unnamed (37)unnamed (28)unnamed (4)unnamedunnamed (23)unnamed (18)unnamed (6)unnamed (16)unnamed (41)

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις