12η η Ελλάδα στην Ευρώπη στους κατώτατους μισθούς

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αντιστοιχεί σε 683 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται και ο 13ος και 14ος μισθός. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα επίσης αντιστοιχεί στο 50% του μέσου μισθού ενώ σε άλλες χώρες η διαφορά είναι μεγαλύτερη.

Η Ελλάδα ξεπερνάει την Πορτογαλία, αλλά βρίσκεται κάτω από Ισπανία, Μάλτα.

Οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί διέφεραν σημαντικά και κυμαίνονταν από 215 ευρώ στη Βουλγαρία έως 1.923 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Τον Ιανουάριο του 2016, 22 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία αποτελούσαν εξαίρεση) διέθεταν εθνικούς κατώτατους μισθούς.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις