36 προσλήψεις στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα έξι ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΛΚΜ.

Untitled

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις