Πρόσκλησι τῆς Ἐκκλησίας μας γιά παροχή βοηθείας στά πλαίσια τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματός της «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

tromaktiko20350

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Xριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε τή μεγάλη Ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας γνωρίζουσα τήν τεράστια πλέον ἀνάγκη ὑποστηρίξεως τῶν συνανθρώπων μας πού πλήττονται σκληρά ἀπό τήν ἀνεργία καί τήν φτώχεια, στά πλαίσια τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματός της «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ», προσκαλεῖ τήν ἀγάπη σας νά στηρίξετε τούς ἐν ἀνάγκαις καί δοκιμασίαις εὑρισκομένους ἀδελφούς μας, τούς πληττομένους ἀπό τήν οἰκονομική κρίσι τῶν καιρῶν μας, προσφέροντας γι’ αὐτούς τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας· ὄσπρια, ζυμαρικά, κατεψυγμένα κρέατα καί ψάρια, κονσέρβες, λάδι, ἀλεύρι, εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς, ἀπορρυπαντικά, χαρτικά κ.ἄ.

Ἡ συγκέντρωσις τῶν προσφορῶν αὐτῶν θά πραγματοποιηθῆ τήν Κυριακή 20ῃ Δεκεμβρίου 2015 στό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως (πλατεῖα Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως στό ἰσόγειο ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Μακρίνας) ἀπό τίς 10 τό πρωΐ μέχρι τίς 2 τό μεσημέρι.

Ἡ πρόσκλησι τῆς Ἐκκλησίας μας γιά παροχή βοηθείας ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς φιλανθρώπους Χριστιανούς τῆς ἐπαρχίας μας καί τούς εὐλογημένους δημότες τῆς πόλεώς μας, ἐλπίζοντας ὅτι παρά τήν οἰκονομική ὕφεσι πού διανύει ἡ χώρα μας, ὁ καθένας θά μπορῆ νά συμβάλλη στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του.

Οἱ πτωχοί καί ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφοί μας, πού εἶναι ἀποδέκτες τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Προγράμματος τῆς Μητροπόλεως «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» περιμένουν τήν ἐκδήλωσι τῆς ἀγάπης μας.

Μήν τούς ξεχνᾶμε, ἀλλά ἄς προσφέρουμε ἔστω καί ἀπό τό ὑστέρημά μας.

 

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν θερμός

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 † Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις