Τα τελευταία νέα για Υγεία

«Το Υπουργείο να μεριμνήσει άμεσα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας»

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας: «Το Υπουργείο να μεριμνήσει άμεσα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας»...