ERASMUS+ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΑΙΤΗΣΗ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………..             

Όνομα μητέρας: …………………………………………………………………………………………….

Όνομα πατέρα: ……………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία Γέννησης:…………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση

Οδός………………………………..Αριθμός……… ΤΚ ………….Πόλη……………………………..

Τηλέφωνο:……………………………………………………………………………………………………..

Κινητό τηλέφωνο: …………………………………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ επιχείρησης: …………………………………………………………..ΔΟΥ:……………………..

ΑΦΜ συμμετέχοντα:………………………………………………ΔΟΥ:…………………   

Α.Δ.Τ……………………………………………………………………………….

 

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική Ιδιότητα: ——————————————-

Έτος ίδρυσης: —————————–

Έως 1 ΧΡΌΝΟ 1-3 ΧΡΟΝΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ και άνω
r r

 

r

 

Αντικείμενο Απασχόλησης ……….…………. ………………………….

 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

Ø Τίτλος σπουδών: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. Βαθμολογία:

Καλώς Λίαν καλώς Άριστα
r

 

r

 

r

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:   Γυμνάσιο ¨    Λύκειο ¨     ΑΕΙ   ¨       άλλο ¨

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Αντικείμενο εκπαίδευσης:………………………………………………………………………………

 

Ø Αντικείμενο εξειδίκευσης: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…

Ø Συνάφεια σπουδών με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης:

                                     ΝΑΙ  r        ΟΧΙ r

Ø Σεμινάρια:               ΝΑΙ  r        ΟΧΙ r

 

Ø Ξένες γλώσσες:       ΝΑΙ  r        ΟΧΙ r

Ø Γνώση Η/Υ:             ΝΑΙ  r        ΟΧΙ r

 

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ø Δραστηριότητες- ενδιαφέροντα:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ø Μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια:

…………………………………………………………………………………………………

Ø Ενδιαφέρον για το αντικείμενο κατάρτισης:

Καθόλου Μέτριο Μεγάλο
r r

 

r

 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα ERASMUS+  με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΜΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» που πρόκειται να υλοποιηθεί στην ΙΤΑΛΙΑ από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Αποδέχομαι την ορισθείσα ημερομηνία και διάρκεια μετακίνησης.

Αποδέχομαι τους επί μέρους όρους του προγράμματος τους οποίους γνωρίζω.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  —/—/2016                                        Ο /Η    ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

                                                                                                                          Υπογραφή- σφραγίδα    

 

 

 

Επισυνάπτονται:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας      
2. Τίτλοι σπουδών      
3. Υπεύθυνη δήλωση (ενημέρωσης  όρων συμμετοχής)      
4. Βεβαίωση από το Επιμελητήριο ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις