#ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι οι αιγοπροβα-τοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2015...

?>