#Αποκατάσταση Γυμνασίου Δημητσάνας

Ανακοίνωση προς τους δικαιούμενους συμμετοχής στον διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση Γυμνασίου Δημητσάνας»

Ανακοίνωση προς τους δικαιούμενους συμμετοχής στον διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση Γυμνασίου Δημητσάνας» Σας ενημερώνουμε ότι στη διακήρυξη του διαγωνισμού για το...

?>