#αστυνομικές επιχειρήσεις

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν σαράντα ένα (41) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τριάντα επτά (137) και έγινε έλεγχος σε οκτακόσια (800)  Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εξακόσια ενενήντα...

?>