#Βιοχάλκο

Ομιλία για την “ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ” στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταδίου Τεγέας

Πρόσκληση “ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ” Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων έχει σαν στόχο  την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:...

?>