#Δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Ερώτηση Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου περί «Προόδου έργου β΄ φάσης επέκτασης δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Αρκαδίας»

Κύριοι Υπουργοί, Το έργο της επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης έχει μεγάλη περιβαλλοντική αλλά και αναπτυξιακή αξία για την περιοχή, ειδικά...

?>