#Δημοπρασία

Δημοπρασία Μίσθωσης Χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Δημοπρασία Μίσθωσης Χώρων για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων Ο Δήμαρχος Τρίπολης Διακηρύττει : Τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για...

?>