#Διαμεσολαβητές

Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ενημέρωτικό δελτίο του Επιμελητηρίου για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3350/12/12/14, επικυρώνεται νομοθετικά και εποπτικά...

?>