#ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ της Εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων & Τεχνών (pics)

Την  15η  Μαίου 2016 πραγματοποιήθηκε, στην  αίθουσα της  Παναρκαδικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδος, η  Γενική  Συνέλευση της  εταιρείας  για  την  ανάδειξη  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου....

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΑΣΦΟΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ «ΠΑΡΝΑΣΣΟ» ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στα τιμαλφή των γεγονότων της Αρκαδίας ταξιθετήθηκε η σελασφόρος εκδήλωση της Εταιρείας Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών στη μεγάλη και εμβληματική αίθουσα του...

?>