#Καρατζιάς

Συνάντηση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου – Αρχηγού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η ενίσχυση των υποδομών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πελοποννήσου μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Πελοποννήσου αποτέλεσε το αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ...

?>