#κληροδότημα Παλαμήδη

Ι. Μ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ – Ἐνημέρωσις περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ἐνημέρωσις περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ» Ὁ ἀείμνηστος Θεόδωρος Παλαμήδης διά τῆς Διαθήκης του εἶχε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀνεγερθεῖ εἰς...

?>