#κοινωνικό πρόγραμμα

«Νέο περιφερειακό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής το κοινωνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014 – 2020»

«Στόχος μας όλοι οι πόροι να πάνε στους ωφελούμενους» «Βασική μας φιλοσοφία και νέα λογική που θέλουμε να εδραιώσουμε είναι οι πόροι...

?>