#Κολοκοτρώνης

ἐκδήλωση εἰς ἔνδειξιν τιμῆς στή μνήμη τοῦ ἀπελευθερωτοῦ τοῦ Ἔθνους μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ  Τοῦ μακαριστοῦ Στρατηλάτου, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἀποθανόντος τήν 3ην Φεβρουαρίου...

?>