#Κριτική τοῦ κειμένου

Αρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη – Κριτική τοῦ κειμένου – Ἑρμηνεία στό 61ο κεφάλαιο τοῦ Ἠσαΐα

Τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη Τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τό ὁποῖο ὅλοι μας σήμερα, θεολόγοι καί θεολογοῦντες, δεχόμαστε ὡς δεδομένο εἶχε τήν...

?>