#Μεταμόσχευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκρίνει το Nivolumab της Bristol-Myers Squibb για τη Θεραπεία Ενηλίκων Ασθενών με Υποτροπιάζον ή Ανθεκτικό Κλασσικό Λέμφωμα Hodgkin

Μετά από Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Θεραπεία Με Brentuximab Vedotin Ο πρώτος και μοναδικός αναστολέας του PD-1 που έχει εγκριθεί...

?>