#Νίκος Πατσαρίνος

«ΑΛΥΣΟΔΕΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 20/2/2017 στη συζήτηση του θέματος: «Έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)» και με...

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για TTIP KAI CETA

Ανακοίνωση των παρατάξεων «Πελοπόννησος Πρώτα»  «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία» «Πελοποννησιακή Ένωση» «Πελοπόννησος Οικολογική» Με πρωτοβουλία της «Πελοπόννησος Οικολογική» και την στήριξη των παρατάξεων...

?>