#Νικολάκου

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα στείρας αντιπολιτευτικής πρακτικής χωρίς ουσία, χωρίς προτάσεις και χωρίς ρεαλιστική προσέγγιση βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους Πελοποννήσιους πολίτες»

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα στείρας αντιπολιτευτικής πρακτικής χωρίς ουσία, χωρίς προτάσεις και χωρίς ρεαλιστική προσέγγιση βασικών ζητημάτων που απασχολούν τους Πελοποννήσιους πολίτες» χαρακτήρισε τη...

?>