#παιδικές κατασκηνώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στις παιδικές κατασκηνώσεις στο παράλιο Άστρος

Ανακοίνωση  Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ατόμων...

?>