#Πετρόπουλος

Ποιος είναι ο Αναστάσιος Πετρόπουλος που αναλαμβάνει το ασφαλιστικό

Ένα από τα καινούργια πρόσωπα στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Αναλαμβάνει το δύσκολο έργο του ασφαλιστικού. Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις και συσκέψεις...

?>