#πρόσληψη προσωπικού

Δήμος Τρίπολης: Απαραίτητα δικαιολογητικά ενδιαφερόμενων-πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στις παιδικές κατασκηνώσεις στο παράλιο Άστρος

Ανακοίνωση  Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ατόμων...

?>