#Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας

Δήμος Τρίπολης: Συσκέψεις για την αντιπυρική περίοδο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2016, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Τρίπολης μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας, θα...

?>