#συλλαλητήριο

Η Π. Πελοποννήσου κατεβαίνει στο συλλαλητήριο αγροτών – κτηνοτρόφων με εντολή Τατούλη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκφράζοντας την πάγια θέση της για έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί την παραδοσιακή παραγωγική δύναμη της χώρας...

?>