#συμμετοχή

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης: «Γίνε εξερευνητής του κόσμου»

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης θα συμμετάσχει στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 που διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος...

?>