#Σωματείο Κυλικείων

«Σωματείο Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Πελοποννήσου»

Ανάγκη προστασίας του σχολικού περιβάλλοντος Το «Σωματείο Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Πελοποννήσου» (Σ.Κ.Δ.Ι.Σ.Π.) καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά συζύγου μιας συναδέλφου κυλικειάρχη...

?>