#«ΤΕΓΕΑ»

“ ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ: Ο «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ”

Η λίμνη Τάκα αποτελούσε πάντοτε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Τεγεατικού τοπίου και ως τέτοιο έχει περιγραφεί από πολλούς περιηγητές της Αρκαδίας. Η...

Ομιλία για την “ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ” στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταδίου Τεγέας

Πρόσκληση “ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ” Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων έχει σαν στόχο  την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:...

?>