#τοπική οικονομία

Δημογραφικά η πατρίδα μας ευημερούσε όταν λειτουργούσε η τοπική οικονομία στις Περιφέρειες

Οι τραγικές προοπτικές του δημογραφικού προβλήματος στην πατρίδα μας και η πολιτική διάσταση του αποτέλεσε το αντικείμενο της εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

?>