#Τροπολογία

Κατάθεση Τροπολογίας: Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου – Ηλεκτρονικό Μητρώο

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ  (Α.Π.: ΓΕΝ. 25 ΕΙΔ.11/3-11-15) Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ...

?>