#Υπουργείο Περιβάλλοντος

«Η Μεγαλόπολη θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στην αναπτυξιακή πορεία της Αρκαδίας και θα κερδίσει το στοίχημα της μεταλιγνιτικής εποχής».

Το πρόσφατο Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που μεταξύ άλλων αφορούσε και στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων...

?>