#χρηματοδοτικό

Ο Δήμος Τρίπολης εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την απευθείας εξαγορά της Βίλας του Τουρκοβασίλη

Ο Δήμος Τρίπολης εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις...

?>