#Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς

Ό νέος Γενικὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Ἀδαμάντιος Μητρόπουλος στὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας

Τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ  ἐπεσκέφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του ὁ νέος ...

?>