#Ἡ κρίσιμη ὥρα

Ἡ κρίσιμη ὥρα

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου μεταδόθηκε σταδιακά σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς. Ἀπό τούς πρώτους...

?>